W dobie estetyki Avant-Popu (hipertekst, telefikcja, publikacje sieciowe), gdy mieszkamy i pracujemy w różnych miejscach, idea "adresu" nabiera nowego znaczniea.

Mark Amerika posiada obecnie wiele adresów, między innymi: "amerika@netspace.org" "X@altx.com" "amerika@spot.colorado.edu" "amerika@altx.com"

Wszystkie powyższe adresy nie posiadają żadnego fizycznego umiejscowienia, a Mark Amerika może mieć do nich dostęp z któregokolwiek obszaru sieciowej działalności.