magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
V R    i   t ek s t -  d e f i n i c j e
               
 
 
   

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • rodzaje hipertekstu
 • tekstowe gry przygodowe
 • klasyka - patchwork girl

   
 • klasyka - victory garden
    
     
 •  cybertekst i ergodyzm
 • poetyka hipertekstu
 • projekt Xanadu
 • hiperłącze
 • systemy hipertekstowe
 • mapa w hipertekście
 • hiperpoezja
 • skojarzenia versus połączenia
 • VR - definicje
   
 • tekst w wirtualnej rzeczywistości
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright Š techsty 2002