Hipetekst - definicje

Hipertekst to przedstawienie informacji jako sieci węzłów (dokumentów), w której czytelnik może poruszać się w swobodny i nielinearny sposób. Hipertekst sprzyja wpółpracy wielu autorów, zaciera granice między funkcjami autora i czytelnika. Hiperteksty to obszerne utwory o zmultiplikowanych torach lektury.

Definicje te nie ograniczają się jedynie do dokumentów elektronicznych. Hipertekst nie jest nierozerwalnie złączony z technologią. Jest to po prostu forma organizacji, która może być dostarczona czytelnikowi zarówno elektronicznie jak i na papierze. Dlatego też Tristam Shandy Sterne`a i Słownik Chazarski Pavica należy uznać za nie mniej hipertekstowe niż niektóre hiperteksty elektroniczne. Są jednak takie przykłady, jak choćby kanoniczny hipertekst Michaela Joyce`a Afternoon. a story, które powstawały i dadzą się czytać tylko na elektronicznym ekranie. Linki warunkowe i powiązana z nimi wariacyjność wyświetleń segmentów poeyckiej prozy Joyce'a, czyni z "Afternoon" hipertekst o wyższym stopniu ergodyczności, bliski bardziej skomplikowanym mechanizmom wielu cybertekstów.

autor M.Pisarski