Hiperprzestrzeń

Hiperprzestrzeń to - we wczesnej teorii hipertekstu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych - przestrzeń hipertekstu i przestrzeń hipermediów. Szerszym pojęciem jest cyberprzestrzeń, jeszcze szerszym - wirtualna rzeczywistość.

Jako, że hiperprzestrzeń, jako przestrzeń alternatywna, służąca do superszybkiego poruszania się, jest także żywą koncepcją i wyobrażeniem w wielu kiążkach science fiction, jej stosowania do opisu zjawisk z dziedziny hipertekstu i internetu, było raczej mało trafione i jest już rzadko spotykane

Obecnie użycie tego terminu zanika.

autor M.Pisarski