Figurski at Findhorn on Acid

Figurski at Findhorn on acid Figurski at Findhorn on Acid to hipertekstowa powieść Richarda Holetona z 2001 roku, na którą składa się 365 fragmentów połączonych ze sobą 2001 linkami. Groteskowa, podobnie jak Sunshine '69 utrzymana w posthippisowskim duchu, opowieść Holetona osnuta jest na fikcyjnej historii Francisa "Frank-Many-Pens" Figurskiego, mordercy słynnego matematyka Quentina Kingsleya, w chwili gdy ten pierwszy w wieku 48 lat wychodzi z więzienia. Drugoplanowym bohaterem, pojawiającym się w większości lekturowych sekwencji tego rozległego hipertekstu, jest mechaniczna świnia, automaton skonstruowany w 1736 roku przez oświeceniowego wynalazcę Guillermo Rosseliniego.

Już samo powyższe streszczenie jest w stanie powiedzieć nam z jakim rodzajem dzieła mamy do czynienia. Zwariowana proza Holetona tryska pomysłowością i narracyjną energią. Pod względem formalnym całość osadzona jest na strukturze encyklopedycznej, gdzie treść pojedynczej leksji jest objaśnieniem hasła zawartego we fragmencie poprzedzającym. Wiele węzłów tje fabularnej sieci stanowią spisy treści takich haseł. Niektóre z nich pełnią też rolę rozgałęzień fabularnych. Można na przykład wybrać sobie następujące wersje tej samej opowieści, na przykład w leksji 1. stawia się czytelnikowi taki wybór: a) jedna postać, jedno miejsce, jeden magiczny przedmiot b) jedna postać, jedno miejsce, dwa magiczne przedmioty c) jedna postać, jedno miejsce, trzy magiczne przedmioty.

Niestety, Figurski pojawił się u schyłku krótkiego zainteresowania literaturoznawców i krytyków literackich zjawiskiem hipertekstu. Powieść nie doczekała się choćby minimalnej liczby recenzji i omówień. Jako taka pozostaje czarnym historii literatury hipertekstowej. Jesteśmy przekonani, że kiedyś nadejdzie jej czas. Póki co warto zaapelować w tym miejscu od wszystkich, którzy chcieliby zając się tłumaczeniem tej powieści na język polski. Prosimy o kontakt: redakcja Techstów

M.Pisarski