magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
h i p e r f i k cj a : r o d z a j e
               
 
 
   

  Narracja hipertekstowa posiada wiele form. Najłatwiej spojrzeć jest na nie pod kątem środków udostepnianych przez hipertekstową technologię oraz stopnia ich użycia.

Stopniowalnośc ta ma cztery główne obszary:

1) wyboru czytelnika, możliwości jego interwencji w tekst

 

2) zawartości elementów pozajęzykowych (obrazy, filmy dźwięki)

 

3) złożoności struktury sieciowej

4) stopnia zwielokrotnienia i wariantowosci elementów literackich, takich

jak wątek charakterystyka postaci, opis, ekspozycja, itd.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • the well - społeczności internetowe
 • mudy
 • dzieło idealne

   
 • patchwork girl - ciąg dalszy
    
     
 • afternoon. a story
 • patchwork girl
 • victory garden
 • figurski at fidhorn on acid
 • fikcja zbiorowa - unknown
   
 • hiperfikcje
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright (c) techsty 2002