Hipetekst - definicje

Hipertekst to nielinearna i niesekwencyjna organizacja danych - tekst rozbity na poszczególne leksje na wiele sposobów połączone ze sobą odsyłaczami, po których czytelnik nawiguje według własnego uznania. Hipertekst literacki powstał, przynajmniej w teorii, w latach sześćdziesiątych. Dla ówczesnego wizjonera Teodora Nelsona, twórcy tego terminu hipertekst jest niesekwencyjnym rodzajem pisarstwa, tekstem, który rozgałęzia się i pozwala czytelnikowi dokonywać wyboru, tekstem najłatwiej czytanym na interaktywnym ekranie, choć istnieją także jego realizacje na kartce papieru.

To każdy dokument, w którym po zdaniu, paragrafie lub stronie nie ma zwykłego następstwa zdań, paragrafów i stron: aby kontunuować lekturę czytelnik może się przenieść z pojedynczego elementu do jednego z kilku innych, powiązynych elementów. Hipertekst to każdy dokument, w który, oprócz jego linearnej struktury, wpisane są inne wybory. Technologia ta doprowadziła do powstania całego gatunku literackiego - powieści, opowiadań i poezji określanych mianem "hipertekstowych."

Pojedynczy fragment tekstu w hipertekście nazywany jest polem pisma (writing space), leksją, lub tekstonem. Fragmenty tekstu połączone są ze sobą odnośnikami. Leksja zawierać może nie tylko tekst, ale obraz, dźwięk i video, skromny i czysto literacki hipertekst wkracza wówczas w domenę hipermediów. Formą hipertekstu, z którą ma do czynienia najwięcej ludzi na świecie jest internet i strony internetowe. Bohater tej witryny - hipertekst literacki - jest jednak starszy od Ineternetu a jego interaktywność cechuje się większym wyrafinowaniem.

autor M.Pisarski