hipertekst
 
magazyn
 
aktualnosci
 
:. warsztaty .:
 
elektro blog
 
skrzynka
 
 
 
 
 
 
t e c h s t y :    i n s t r u k c j a   o b s ł u g i
               
 Poruszanie się po wortalu techsty może sprawiać trudności czytelnikom, którzy nie czują się zbyt pewnie pośród wielolinearnie zorganizowanego tekstu. Dlatego wprowadzono tu kilka ułatwień. Po pierwsze - każda niemal podstrona techstów ma stałą ramę nawigacyjną, po prawej stronie tekstu, która pozwala przejść do innych działów e-zinu. Natomiast w lewym górnym rogu - znajduje się ikona, która odsyła do tytułowej strony aktualnie odwiedzanego działu:

Rysunek 1: Ikona z linkiem do strony gównej działu magazyn. W pasku na dole słowo "artykuły" wskazuje na tę część magazynu, w której czytelnik akurat się znajduje.

Dodatkową pomocą jest pasek nawigacyjny nad tekstem głównym, jego lewa strona (tu: "magazyn - artykuły") wskazuje położenie podstrony w hierarchii konkretnego działu. Podstrona z powyższego przykładu znajduje się w części "artykuły" magazynu techsty. Prawa strona paska nawigacyjnego pozwala przenieść się i na poprzednią, i następną stronę artykułu. Strzałka w górę - prowadzi do strony głównej magazynu:


Rysynek2. Linki na prawej stronie paska nawigacyjnego: strzałki wstecz, w górę i wprzód . "02" nie jest kotwicą linku, oznacza, że czytamy drugą leksję z artykułu Marka Bernsteina. Strzałki wstecz zapraowadzą nas do leksji "01" strzałki wprzód - do leksji "03", strzałka skierowana ku góze odsyła do strony głównej magazynu techsty.

Elementy nawigacyjne znajdują się także u dołu głównego tekstu. W przypadku tekstów o dominującej linearnej strukturze (takich jak artykuły w magazynie techsty) bęzie to strzałka prowadzącą czytelnika do kolejnego segmentu tekstu. Oczywiście lektura może przebiegać w dowolnym kierunku, od tego są linki wewnątrz tekstu:


Rysynek 3. Czerwona strzałka prowadzi do kolejnej części artykułu. Niekiedy u dołu strony pojawia się także jej nazwa , która również jest aktywnym linkiem.

Wreszcie , na samym dole strony znajdują się linki do strony głównej wortalu techsty i do stałych podstron, które nie są jednak osobnymi działami techstów.


Pokazane powyżej elementy nawigacyjne wortalu techsty nie są jeszcze dostępne na każdej podstronie. Za niedługo w pełni wyposażone w nie zostanie dział hipertekst. Życzymy przyjemnej lektury.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


strona główna : zastrzezenia : blog : czat : kontakt
copyright © techsty.art.pl 2003