powrot do hipertekst
 
magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
r e t o r y ka : w o r d s   t h a t    y i e ld
               
 
 
   
Głównym wyróżnikiem zarówno pierwszego hipertekstu - afternoon, a story, jak i większości hipertekstów opublikowancyh przez Eastgate są "słowa, które niosą" a może, porównując je do ciekłego metalu - "Płyną" (words that yield). Takim terminem Michael Joyce określił charakterystyczny dla hipertekstów tworzonych w programie Storyspace, brak podkreśleń pod słowami odsyłającymi nas do innych tekstowych fragmentów, jednym słowem - nieoznaczenie hiperłączy. Na skutek tego zabiegu czytelnik zazwyczaj nie wie (chyba że wykorzysta do tego celu specjalne menu), które ze słów z pojedynczej leksji jest słowem nośnym.

Na dodatek - te same słowa, w tej samej leksji, mogą nas zaprowadzić w zupełnie innym kierunku, gdy fragment tekstu, w którym się znajdują, odwiedziliśmy po raz drugi czy trzeci. Odpowiedzalne są za to tak zwane linki warunkowe, w ich pola strzeżone autor wpisuje hałsa, słowa - klucze lub numery leksji, które czytelnik musi odwiedzić zanim będzie mógł przejść do objętej warunkiem leksji.

Przyczyną tego, iż klikając w to samo słowo w znanym nam już fragmencie tekstu - przenosimy się w inne miejsce niż uprzednio - może też być fakt, iż do jednego słowa przypsianych jest wiele leksji, które przed czytelnikiem wyświetlają się na zasadzie czysto losowej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • rodzaje hiperfikcji
 • całość w hipertekście
   
 • poetyka arystotelesa a poetyka hipertekstu

   
 • wersje, warianty, zwierciadlane odbicia
   
   
 • powtórzenia i różnice
 • afternoon - kwestia początku i końca dzieła
   
 • retoryka hipertekstu
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright (c) techsty 2002