Litwo, gdzie jest Trynkiewicz

kogle-google poezji polskiej przez pytania narodu spisane

Pieśń o ziemi naszej (fragment)

A czy znasz ty bracie młody
te pokrewne hasła wyszukiwania
w tych góralskich lasach youtube
i żmudź za czasów jagiełły

A ty czy znasz swe żądze
twoja ziemia twój styl
z czego słyną kaszubi
w jakim kraju zyje sie najlepiej

a czy znasz ty grasz młody
twoja woda dziennik zachodni
twe kurhany i mogiły
i www.twoje-dziecko.com

A czy ty wiesz, jak robi lis
wszystko o nieboskiej komedii,
akademia młody orlik,
krasza dzisiaj jako dorosły

Trzeba będzie wstawać i żyć
Milczeć, cierpieć i wojownik margonem
miłe zwroty do chłopaka,
A inaczej biedronka...

Kto tam zgadnie, gdzie oskary,
Jaką wodą podlewać storczyki,
W której strona walking dead
I od czyjej broni za koli?...

Wyleć ptakiem, gotuj z tego co masz,
Miłać to taka jazda dziś na max
Spojrzyć z góry na zbolałe twe ramiona
Gatunki rodzime i obce...

Wincenty Pol

Pieśń o ziemi naszej (fragment)

A czy znasz ty, bracie młody,
Te pokrewne twoje rody?
Tych Górali i Litwinów,
I Żmudź świętą, i Rusinów?

A czy znasz ty, bracie młody,
Twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kędy giną,
W jakim kraju i dunaju?

A czy znasz ty, bracie młody,
Twojej ziemi bujne płody?
Twe kurhany i mogiły,
I twe dzieje, co się śćmiły?

A czy wiesz ty, co w nich leży?
O, nie zawsze, o, nie wszędzie,
Młody orle, tak ci będzie,
Jako dzisiaj przy macierzy!

Trzeba będzie ważyć, służyć,
Milczeć, cierpieć i wojować!
I niejedno miłe zburzyć,
A inaczej odbudować...

Kto tam zgadnie, gdzie osiędziesz,
Jaką wodą w świat popłyniesz,
W której stronie walczyć będziesz
I od czyjej broni zginiesz?...

Wyleć ptakiem z tego gniazda,
Miłać będzie taka jazda,
Spojrzyć z góry na twe ziemie
I rodzime twoje plemie...

Spis treści

Potrzeba tworzenia przeróbki w oparciu o reguły toniczne jest widoczna szczególnie mocno na przykładzie popularnej poetyckiej piosenki Wincentego Pola. Tę rytmiczną, katarynkową poezję trudno jest przerwać i "zeskrechować", wybić oryginalny tok z rytmu, podstawić zaskakujący, nowy element. Widać to przede wszystkim na początku, gdzie wręcz zastanawiałem się, czy warto w ogóle kontynuować remiksowanie Pola. Jak się wkrótce okazało, nasz drugoligowy romantyk sam przyszedł z pomocą. Rytm pytań w ostatnich zwrotkach, konstrukcyjnie identycznych do wielu zapytań w sieci, aż prosił się o jakąś – jak powiedziałby Leszek Onak – malwersację. Zamiast zamieniać początki wersów na coś innego, postanowiłem podmieniać końcówki. Efekt okazał się lepszy niż na początku, którego postanowiłem jednak nie zmieniać, by pokazać jak mocno oryginał jest w stanie narzucić swą wolę pozornie wszechwałednemu didżejowi, czego rezultatem może być dość przeciętny i monottonny remiks.

powstawanie remiksu - przykładprzykład 1
powstawanie remiksu - przykładprzykład 2
powstawanie remiksu - przykładprzykład 3