Informacje o numerze

ADRES BIBLIOGRAFICZNY: "Techsty" 2014, nr 1 (9), online [http://techsty.art.pl/m9]

REDAKCJA NUMERU: Mariusz Pisarski, Anna Rogulska

KOREKTA: Anna Rogulska

KOREKTA TEKSTU A. RIŠKOVEJ: Aneta Osuch

REDAKCJA TEKSTU S. WYSŁOUCH: Katarzyna Taborska

WEB DESIGN: Mariusz Pisarski

GRAFIKA TŁA: Program Gephi

CSS/HTML FRAMEWORK: Bootstrap 3

SKRYPTY I DODATKI: Font Awasome, Google Fonts, tooltips.js, pullquote.js, .bwWrapper