Noty o autorach

Robert Coover: amerykański pisarz postmodernista, autor między innymi zbiorów opowiadań: Pricksongs and Descants (1969) i Wieczór w kinie (1987). Wykładowca na Uniwersytecie Browna, gdzie od lat uczy wspomaganych cyfrowo technik narracji. Jednym z efektów tej pracy był projekt Hypertext Hotel oraz Screen. Wraz z Tedem Nelsonem i Georgem P. Landowem, również związanymi z Brown, Coover jest pionierem praktyki i teorii literatury elektronicznej, którą popularyzował m.in w artykułach Koniec książek oraz Hyperfiction: Novels for the Computer (1991, 1993).

Zenon Fajfer: poeta, twórca liberatury. Stworzył własną, interaktywną formę poetycką nazwaną wierszem emanacyjnym, poprzez którą symultanicznie kreuje niewidzialny wymiar tekstu. Współautor, wraz z Katarzyną Bazarnik, książek inicjujących zjawisko liberatury: Oka-leczenie (2000) i (O)patrzenie (2003) oraz akcji poetyckiej Liberty Poem (Nowy Jork, Chicago, Tajpej, Tokio 2011). Autor: Spoglądając przez ozonową dziurę (2004), dwadzieścia jeden liter (2010), Liberatura czyli literatura totalna (2010), dramatu Pieta (Teatr Łaźnia Nowa, Kraków 2006-2012), hipertekstowego zbioru wierszy Powieki (2013). Jego najnowszy, jeszcze nieopublikowany tom poezji nosi tytuł Widok z głębokiej wieży.

Piotr Marecki: redaktor, wydawca, kulturoznawca. Obecnie na MIT w labie Trope Tank, gdzie zajmuje się m.in. literaturą eksperymentalną, tłumaczeniem utworów cyfrowych, medium książki w dobie postrdruku. Stypendysta programu Fulbright Advanced Research Scholarship.

Brian G. McHale – amerykański badacz i teoretyk literatury specjalizujący się w postmodernizmie i teorii opowiadania, profesor na Ohio State University. Był wieloletnim redaktorem pisma "Poetics Today". Obecnie pełni funkcję szefa The Association for the Study of the Arts of the Present. Autor m.in książek Postmodernist Fiction (1987), Constructing Postmodernism (1992), oraz The Obligation toward the Difficult Whole (2004), redaktor m.in The Routledge Companion to Experimental Literature (wspólnie z Joe Bray'em i Alisonem Gibbonsem, 2012) oraz The Cambridge Companion to Thomas Pynchon (wspólnie z Inger H. Dalsgaard i Luc Herman, 2012).

Nick Montfort: profesor w Massachusetts Institute of Technology, twórca, krytyk i teoretyk mediów cyfrowych. Jego zainteresowania badawcze sytuują się na skrzyżowaniu informatyki i praktyk literackich. Jest autorem i programistą fikcji interaktywnej, generatorów poezji oraz innych maszyn literackich, książek: Twisty Little Passages: An Approach to Interactive Fiction (2009), Racing the Beam: The Atari Video Computer System (2005), a także redaktorem antologii New Media Reader (2005). Nick regularnie bloguje, m.in. na temat mediów cyfrowych, pisze wiersze o nietypowych formach i współpracuje z innymi pisarzami/programistami w ramach wielu wspólnych projektów literackich: http://nickm.com/.

Monika Górska-Olesińska: adiunkt w Katedrze Filmu, Teatru i Nowych Mediów na Uniwersytecie Opolskim, gdzie prowadzi badania nad e-poezją i dyskursem elektronicznym. Jest autorką monografii Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy (2009) oraz redaktorem dwóch tomów zbiorowych: Od liberatury do e-literatury (2011) (wraz z prof. dr. hab. Eugeniuszem Wilkiem) i Od liberatury do e-literatury 2. Remiksy, remediacje, redefinicje (2012). Publikowała między innymi w "Kulturze Popularnej", "Kulturze Współczesnej" i "Przeglądzie Kulturoznawczym".

Leszek Onak : wyrazomaszyna, twórca cyberżulerski, administrator. Współproducent tomiku wgraa, autor instalacji krajobraz znaczenia #1 oraz kilku algorytmów. Grzebie patykiem w padlinie interfejsów, rozmawia z botami, remiksuje patyk. Założyciel portali literackich (niedoczytania.pl, liternet.pl), współinicjator powstania Rozdzielczości Chleba. Strona: http://http404.org

Urszula Pawlicka: doktorantka w dziedzinie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Autorka monografii Polska poezja cybernetyczna (2012). Obroniła pracę magisterską na temat polskiej poezji cybernetycznej. Autorka recenzji, wywiadów oraz szkiców m.in. o hipertekście, cyberpoezji, twitteraturze. Należy do Fundacji Liternet. Współpracuje z portalem literackim Niedoczytania.pl. Publikowała w "Techstach", "Czasie Kultury", "artPapierze", "Wakacie on-line", "Pograniczach", "Kofeinie art-zin", "Portrecie", "Redzie (on-line)". Krytyczka i fascynatka literatury nowych mediów.

Mariusz Pisarski: badacz literatury cyfrowej. Autor książki Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy (2013), założyciel i redaktor "Techstów". Redaktor chapbooka Michael Joyce. Polski pisarz (2011) i współredaktor zbioru Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media (z Piotrem Mareckim). Tłumacz, producent i promotor literatury cyfrowej.

Łukasz Podgórni: ćwierć-artysta cyfrowy, poeta-karierowicz i znerwicowany treser plików.

Mária Rišková:  kuratorka, redaktorka, konsultantka projektów artystycznych projektów nowomedialnych. Zarządzała wieloma projektami artystycznymi z dziedziny sztuki eksperymentalnej, nowych mediów i designu, m.in. Buryzone (2001–2003), BURUNDI datalab studio displej press (2003–2005), New Media Nation. Koordynowała pierwsze edycje festiwalu Multiplace (2002–2007), współpracując przy projektach Translab, Letné dielne (Warsztaty Letnie) i innych. pracująca dla różnych organizacji kulturalnych i artystów. Pracownik Katedry Komunikacji Wizualnej oraz Katedry Intermediów i Multimediów na Akademii Sztuk Pięknych (VŠVU) w Bratysławie. Członkini i dyrektor wykonawczy stowarzyszenia 13 kubikov (13m3). W jego ramach przygotowuje obecnie cykl imprez pod nazwą Muzeum Przyszłości (Múzeum budúcnosti).

Andrzej Strużyna: kulturoznawca, doktorant Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Pasjonat gier wideo, badacz ich artystycznych wymiarów i walorów.

STEPHANIE STRICKLAND: nowojorska poetka, autorka poezji tradycyjnej (Beyond This Silence (1986), Give the Body Back (1991), The Red Virgin: A Poem of Simone Weil (1993) oraz literackich projektów realizowanych z myślą o środowisku cyfrowym (True North (1997), The Ballad of Sand and Harry Soot (1999), slippingglimpse (z Cynthią Lawson Jaramillo I Paulem Ryanem, 2007), Sea and Spar Between (z Nickiem Montfortem, 2011). Prowadziła kursy i warsztaty na wielu amerykańskich uczelniach - między innymi w Georgia Tech Institute gdzie w 2002 zorganizowała festiwal TechnoPoetry oraz na Uniwersytecie Browna. Jest członkiem zarządu Electronic Literature Organization i współtwórczynią pierwszego wydania Electronic Literature Collection.

Anna Rogulska: doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, zajmuje się teorią i krytyką przekładu, pisuje o teatrze i książkach, tłumaczy beletrystykę oraz teksty naukowe.

Bogumiła Suwara: slawistka, badaczka mediów. Wykłada w Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. Organizatorka konferencji i spotkań naukowych na temat teorii nowych mediów. Redaktorka m.in tomu V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre.

Aleksandra Szymił: doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, studentka kulturoznawstwa (specjalizacja komunikacja międzykulturowa), tłumaczka i przekładoznawczyni, aktywistka. Autorka prac dotyczących kultur fanowskich. Interesuje się translatologią oraz gender studies.

Seweryna Wysłouch: profesor Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Semiotyki Literatury. Znana badaczka semiotyki literatury i autorka publikacji o charakterze interdyscyplinarnym, ukazujących związki między literaturą, plastyką i filmem. Wydała takie książki jak: Proza Michała Choromańskiego (1977), Problematyka symultanizmu w prozie (1981), Literatura i sztuki wizualne (1994), Literatura i semiotyka (2001).

Pokrewne artykuły
logogram
Strickland, Montfort

Ustawmy kurs na czółno przędz

Dyskusja w glosach o programowaniu kreatywnym

Wizualnie zaprezentowana całość kodu Między Morzem a Rej z komentarzem krytycznym autorów