PROLOG

 

Bezmyślnik (czyli tytułowy"~") - jak powiedział przesławny Tytus De Zoo - to znak, który powinno się stawiać przed zdaniem nie mającym sensu.
Cóż można jeszcze powiedzieć o tym symbolu. Niewiele. Właściwie cały ten wywód powinien być obarczony ogromniastym bezmyślnikiem. Ale cóż, spróbujmy...

~ ~ ~ ~ ~ ~

Krótki rys historyczny

Bezmyślnik a literacka awangarda

Rola i funkcjonalność bezmyślnika

Wpływ bezmyślnika na stan czytelnictwa

Bezmyślnik a rozwój cywilizacji