BEZMYŚLNIK A LITERACKA AWANGARDA

 

Historia bezmyślnika ginie więc w pomroce dziejów. Na miejscu będzie tylko dodać, że istnieje jeszcze dadaizm który z zamierzenia jest bezsensowny. Tu jednak należy oddać pola tym, którzy znają się lepiej na historii literatury i sztuki. Ciekawym rozwinięcia tego tematu polecić można zasoby Internetu oraz najbliższych bibliotek.
Autor - skądinąd w miarę inteligentny i oczytany - nie zamierza z założenia (patrz drugi akapit) wdawać się w poważne a wręcz naukowe dywagacje. Więc dajcie mi już spokój, do jasnej cholery i nie zapychajcie mojej skrzynki elektronicznej niepotrzebnymi listami!

 

~ ~ ~ ~ ~ ~

Bezmyślnik a rozwój cywilizacji

Krajowa Rada Bezmyślnika

Bezmyślnik jako symbol