KRAJOWA RADA BEZMYŚLNIKA

 

Z drugiej jednak strony zyskać by mogli zwolennicy przekonań niejasnych, niepewnych a nawet groźnych. Słusznym jest więc - jak się wydaje powołanie Krajowej Rady Bezmyślnika, która poza społeczną kontrolą sprawowałaby nadzór nad tematem tej pracy. O tym jak skuteczny może być taki organ niech świadczy istnienie dziesiątków tego typu organizacji jak np.: Instytut Kontroli Palenia Ognisk w Lesie imienia Koszałka Opałka, czy Klub Jasiów Wędrowniczków. Wydane w ten sposób społeczne pieniądze na pewno zwrócą się z nawiązką.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~


Wpływ bezmyślnika na stan czytelnictwa

Bezmyślnik a rozwój cywilizacji

Zagadka z niespodzianką