MUTACJE BEZMYŚLNIKA

 

Na koniec wypada tu zaproponować pewne mutacje nowego symbolu. Byłyby to półmyślnik ("~") i półbezmyślnik ("-~") czyli symbole oznaczające kolejno wypowiedzi, których: sensu jesteśmy pewni, ale ich nie rozumiemy, rozumiemy je, ale nie do końca, choć uważamy je za sensowne. Delikatna różnica znaczeniowa tych dwóch nowych znaków skazuje je na używanie w niewielu sytuacjach (głównie w pracach naukowych). Jednak brak ich skutecznie zaciemniałby sens i znaczenie samego bezmyślnika.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~


Krótki rys historyczny

Rola i funkcjonalność bezmyślnika


Wpływ bezmyślnika na stan czytelnictwa

Bezmyślnik a rozwój cywilizacji