Mark Bernstein

Wzorce hipertekstu. Wstępne rozróżnienia s.3

Tłum. Dorot Sikora

CYKL

CycleW cyklu czytelnik powraca do wcześniej odwiedzonej leksji, by ostatecznie pójść inną ścieżką. Cykle tworzą powtórzenia [12] i dzięki temu dość łatwo widoczna jest ich struktura. Socrates in the labirynth Kolba [45] omawia rolę cyklu w argumentacji, ukazując, w jaki sposób figury te wyrosły z tradycyjnych figur retorycznych. Cykliczne powtórzenia, uwypuklając punkty kluczowe a inne pozostawiając w tle, modulują doświadczanie hipertekstu. Pisarze mogą automatycznie przerywać cykle, używając linków warunkowych albo olinkowanych zakładek (breadcrumbs).Dzięki temu czytelnik może wkroczyć na nową ścieżkę lektury. Używanie zakładek jako sposób na przerwanie pętli to praktyka powszechnie stosowaną w Internecie.

CycleW cyklu Joyce`a, przed przełamaniem cyklu czytelnik scala poprzednio odwiedzone części hipertekstu i poprzez jedną lub więcej leksji leżących na już przebytej trajektorii, podąża dalej. Ponowne przeczytanie już odwiedzonych scen rzuca na dodatek inne światło na przebytą drogę, chociaż słowa pozostają te same, scena zostaje umieszczona w nowym kontekście. Czytane po raz pierwszy początkowe wersy afternoon, a story [38], witają nas surowym, misternie utkanym, poetyckim nastrojem:

Słońce zachodzi do piątej i stopniały w południowym cieple śnieg zamarza wzdłuż szarego asfaltu w krystaliczne ośmiornice i lodowe palmy - rzeki i kontynenty, w których zastygł strach, a my, stąpając po łkającym pod butami śniegu, idziemy do samochodu...

Później możemy ponownie natknąć się na ten sam opis. Już nie stanowi ramy; zimową scenę, którą przedstawia narrator, można uznać za opis wraku samochodu byłej żony bohatera, a lądy strachu, łkający śnieg, mogą być elementami zrujnowanego po usunięciu pojazdu (i ciał) rajobrazu. Hipertekst, pisze Joyce w innym miejscu, wymaga ponownego odczytania [39].

Zamierzone i zaprojektowane powtórzenia mogą wzmocnić intencję piszącego: podsumowania rozdziału, refreny piosenek to przykłady elementów wspólnych drukowanej literaturze edukacyjnej i kulturze oralnej. Wypada zatem uznać, że omawiany tu wzór Cyklu odnajduje swe źródła nie tylko w bogactwie postmodernistycznych zabiegów literackich [61], ale też w znanych motywach pisarskich:

Z powtórzenia rodzi się halucynacja, deja vu, kompulsja, riff, zmarszczka na wodzie, kanon, izobara, śnienie na jawie, i muzyczny temat i jego wariacja...Z przesunięcia czasu rodzi się śmierć pani Ramsay i rozpad domowego ładu... Leopold Bloom na spacerze i człowiek, który chciałby powiedzieć, że może widział śmierć jego syna. Ze wznowień rodzi się każda historia niespisana poprzednio.

W Cyklu Douglas [23]pojawienie się pętli, której nie można przerwać, sygnalizuje zamknięcie, koniec jednej z sekcji lub moment wyczerpania się hipertekstu. Web Ring jest wielkim cyklem, który spaja cały hipertekst w podróży czytelnika po temacie. Hiperteksty w Web Ringu zezwalają zazwyczaj dzielić się czytelnikami. Pomimo małej popularności w pracach badawczych Web Ringi, projekty C.R.E.W. i im podobne struktury okazały się kluczowym elementem hipertekstowej ekonomii. Hiperteksty, które obierają sobie za temat wąskie zainteresowania swych twórców, takie jak mało znani aktorzy czy wspomnienia z I Wojny Światowej mogłyby wydawać się nieistotne z punktu widzenia większych sieciowych prezentacji, nie jest im też łatwo trafić do szerszego kręgu odbiorców. Mimo to owocem kooporacji podobnych sobie witryn są samoorganizujące się sfery aktywności, choć są one autonomiczne, łączy je wspólny temat i wspólny cel. Cykliczna struktura Web Ringów sprzyja równemu dostępowi: każdy
uczestnik zyskuje jeden link powrotny za cenę linku prowadzącego na zewnątrz. Struktury alternatywne (takie jak katalogi główne i wyszukiwarki internetowe) mogą pełnić podobne funkcje, jednak to właśnie cykliczna struktura sieciowego pierścienia daje użytkownikom równe prawa i opiera się tendencji do koncentrowania uwagi na samych katalogach.

Cycle Kontur [12][40] powstaje w miejscu, gdzie cykle nakładają się na siebie, dopuszczając dowolne ruchy wewnątrz i pomiędzy ich ścieżkami. Poruszanie się pomiędzy cyklami konturu jest dość łatwe, a niewielka liczba połączeń pozwala czytelnikowi na bardziej przewidywalny dla autora ruch od jednego do drugiego konturu.. .