:: hiperteksty ::
 
:: aktualnosci ::
 
:: warsztaty ::
 
:: elektro  blog ::
 
:: gutenberg pub ::
 
:: skrzynka ::
 
 
 
 
 
 
m a g a z y n -  a r t y k u ł y
 
05
     
 
 

Mark Bernstein
Wzory hipertekstów
  07

M O N T A Ż


CycleW przypadku montażu, na ekranie komputera pojawia się kilka pól pisma naraz, wzmacniają się one nawzajem zachowując jednocześnie swoją tożsamość. Montaż jest najbardziej skuteczny, gdy nałożone na siebie okna ustanawiają połączenia wzdłuż granic otwartych węzłów i łączy. Jako wyróżniający się motyw, wzór ten występuje w pedagogicznych hipertekstach George P. Landowa [47, 51], z których każdy rozpoczyna się z montażem oferującym kilka punktów wejścia w tekst [49]. Z intrygującym skutkiem figurę tę, powstałą z nałożenia kilku okien, wykorzystuje w Patchwork Girl Shelley Jackson [37]. Z kolei Christiane Paul w Unreal City [65] używa montażu do rozbicia ramy ekranu, czyni to łącząc cyfrowy obraz z konwencjonalną, papierową książką trzymaną w rękach czytającego. Okazuje się, że ikoniczna reprezentacja drukowanej strony może spełniać podobną funkcję, ponieważ uwalnia w ten sposób hipertekst z ram ekranu komputera.

A montage from Writing At The Edge
Rysunek 2. Montaż w Patchwork Girl [37] z Writing At The Edge [50]

Montaż to odwieczny punkt honoru dla projektantów muzeów i galerii, gdzie obrazy różnych szkół i kierunków muszą zajmować tę samą ograniczoną przestrzeń. Przemyślane rozwiązania przestrznne i aranżacje mogą zminimalizować destrukcyjne skutki montażu a odpowiednie zestawienia obiektów prowokują świeże wejrzenia.
Niektóre hiperteksty z zakresu historii sztuki próbowały odtwarzać architektoniczny montaż prawdziwych albo wirtualnych przestrzeni muzealnych; często, jak to ma miejsce w Muzeum d'Orsay: Visite Virtuelle, tematem staje się sam hipertekst jako muzeum a nie zgromadzone zbiory [15].

Treliaż [72] dotyczy przede wszystkim opisu i zarządzania montażem.


S Ą S I E D Z T W O   O R A Z   S P L I T / J O I N T  

 
 

.......................................................................................................

strona główna : zastrzezenia : instrukcja obsługi : czat : kontakt
copyright © techsty.art.pl 2003