Informacje o numerze

ADRES BIBLIOGRAFICZNY: "Techsty" 2006, nr 1 (2), online [http://techsty.art.pl/magazyn/magazyn1.html]

REDAKCJA NUMERU: Mariusz Pisarski, Dorota Sikora, Joanna Roszak

KOREKTA: Joanna Roszak

WEB DESIGN: Mariusz Pisarski