Informacje o numerze

ADRES BIBLIOGRAFICZNY: "Techsty" 2007, nr 1 (3), online [http://techsty.art.pl/magazyn/magazyn1.html]

REDAKCJA NUMERU: Mariusz Pisarski, Dorota Sikora, Andrzej Pająk

KOREKTA: Joanna Roszak

WEB DESIGN: Mariusz Pisarski