Informacje o numerze

ADRES BIBLIOGRAFICZNY: "Techsty" 2008, nr 1 (4), online [http://techsty.art.pl/magazyn/magazyn1.html]

REDAKCJA NUMERU: Mariusz Pisarski, Dorota Sikora, Andrzej Pająk

KOREKTA: Joanna Roszak

WEB DESIGN: Mariusz Pisarski