:: hiperteksty ::
 
:: aktualnosci ::
 
:: warsztaty ::
 
:: elektro  blog ::
 
:: gutenberg pub ::
 
:: skrzynka ::
 
 
m a g a z y n -  w y w i a d y, r o z m o w y
 
02
     
 

Nasze ramy, wasza treść
- o Gilgameshu i bibliotekach cyfrowych
02

Wywiad z Cezarym Mazurkiem z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego

 

techsty:Czy z takiej platformy jak dLibra korzystać mogą także zwykli użytkownicy, którzy dzięki niej mogliby tworzyć własne przedsięwziecia?

Cezary Mazurek: W tej chwili pierwszym takim projektem, który na skalę szerszą niż Gilgamesh - wewnętrzny projekt PCSS, oferuje taka możliwość, jest projekt wielkopolskiej biblioteki cyfrowej, projekt, w którym uczestniczą naukowe biblioteki poznańskie oraz biblioteka kórnicka PAN. Nasze oprogramowanie: dLibra instalowane jest w tych bibliotekach. dLibra oferuje możliwość wprowadzania do bibliotekiu cyfrowej publikacji na przykład ze skanów dzieł historycznych czy dzieł regionalnych, ulotek i obwieszczeń o charakterze regionalnym a następnie zarządzenie udostępnianiem tych zbiorów. Kolejnym krokiem jest udostępnianie skryptów na uczelniach. W pewnym zakresie można wprowadzić tu mechanizmy ograniczające odstęp do tych skryptów, na przykład mogą być one dostępne tylko dla studentów jednego roku. W ten sposób wokół biblioteki cyfrowej budujemy grupy osób odpowiedzialanych za dostarczanie treści. W tej chwili efektem działania tych społeczności jest około 200 publikacji, ale do końca roku zamierzamy zwiększyć zakres bilioteki cyfrowej. Zabiegamy też zresztą o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z różnych źródeł zewnętrznych, między innymi z funduszy unijnych.

techsty: Jak to sie odbywa w praktyce. Czy każdy wykładowca, który chciałby udostępnić swoje skrypty studentom dostaje od was program, i może już to uczynic, czy po prostu musi sie zgłosic, wszystko przedstawić i wsyzstko jest zarządzane centralnie?

Cezary Mazurek: Koordynatorem projektu jest Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych. To za ich pośrednictwem udostępniamy oprogramowanie dLlibra. Dzięki niemu w sposób zdalny, poprzez autor skryptu, czy też osoba odpowiedzialna w danej bibliotece za cyfryzację, mogą wprowadzać do biblioteki cyfrowej gotowe publikacje. Mogą być one publikowane czy to w pdfie, czy w html, czy - docelowo - w xmlu. W niedalekiej przyszłości osoby, które nie są zbyt biegłe w tworzeniu dokumentów w htmlu, będą miały do dyspozycji automatyczne generatory publikacji. Wystarczy, że wskażą na przykład strony zeskanowanego dokumentu a oprogramowanie samo wygeneruje dokument w xmlu czy htmlu, i włączy go do biblioteki cyfrowej. W tej chwili, na razie, przekazujemy potencjalnym autorom narzędzie do wprowadzania publikacjiprzygotowanych czy to w edytorze html. czy jako dokumenty tekstowe w wordzie czy w pdfie.


........................................................................................................

strona główna : zastrzeżenia : instrukcja obslugi : czat : kontakt
copyright © techsty.art.pl 2003