:: hiperteksty ::
 
:: aktualnosci ::
 
:: warsztaty ::
 
:: elektro  blog ::
 
:: gutenberg pub ::
 
:: skrzynka ::
 
 
m a g a z y n :    a r t y k u ł y
 
05
     
 

Grzegorz D. Stunża

Nowy Człowiek? Hipertekst jako przyczyna

światowego podziału
     05Z
daję sobie sprawę, że temat, jaki podjąłem, pytanie, jakie postawiłem nie ma jednoznacznego wyjaśnienia i jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego też nie decyduję się na ostateczną odpowiedź, a tekst ten jest mocno nasączony kolejnymi pytaniami. Zatem czy od hipertekstu do hiperczłowieka? A może od hipertekstu do człowieka? Albo jeszcze inaczej- od człowieka do hipertekstu- i w tym miejscu zamiast znaku zapytania, zapytam, czy ów znak jest tu potrzebny? Zakończę cytatem Manuela Castellsa:

A zatem dzięki Internetowi- i niezależnie od multimediów- mamy hipertekst: nie hipertekst jako taki, ale mój hipertekst, twój hipertekst czy hipertekst kogoś innego. Te hiperteksty są na razie ograniczone ze względu na ograniczenia szerokości pasma i dostępu. I mogą takie pozostać, o ile ta zdecentralizowana forma ekspresji kulturowej nie zostanie albo urynkowiona, albo przeciwnie- przestanie być traktowana jako towar. Każdy z nas ma więc swój osobisty hipertekst, skromny hipertekst- na tyle skromny lub na tyle wyrafinowany, na ile każdego z nas stać. Ale jest to rzeczywiście indywidualny hipertekst utworzony z wielu rodzajów ekspresji kulturowej połączonych w nowe formy i znaczenia.
........................................................................................................

strona główna : zastrzeżenia : instrukcja obslugi : czat : kontakt
copyright © techsty.art.pl 2003