Magda Garncarek

Animacje Słowa

BIBLIOGRAFIA:
 • Jeff Bellatoni, Matt Woolman, Type in Motion. Innovations in Digital Graphics, Thames & Hudson 1999.
 • Wiesław Godzic, Mirosław Filiciak, Opowiadanie w cyberprzestrzeni, www.cyberforum.edu.pl.
 • Carey Jewitt, Theo Van Leeuwen, Ron Scollon, Teal Triggs, VC EDITORIAL, Vol 2(1): 5–6, Sage Publications 2003.
 • Will Hill, The Digital Scriptorium. Towards A Pre–Gutenberg Perspective On Contemporary Typographic Practice, w: Text and Visuality. Word & Image Interactions 3, (eds.) Martin Heusser, Michele Hannoosh, Leo Hoek, Charlotte Schoell – Glass & David Scott, RODOPI, Amsterdam – Atlanta, GA 1999.
 • Maryla Hopfinger, W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu, PWN, Warszawa 1993.
 • Ryszard W. Kluszczyński, Ontologiczne transgresje, http://free.art.pl/ktltf/Kluszczynski.htm.
 • Ryszard W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2001.
 • Gunther Kress, Visual and verbal modes of representation in electronically mediated communication: the potentials of new forms of text, w: (ed.) Ilana Snyder, Page to Screen. Taking literacy into the Electronic Era, Routledge, London and New York 1998.
 • Arthur, Marie Louise Krokers, Eye – Through Images. The post – Alphabet Future, www.ctheory.com
 • Lev Manovich, Cinema and Digital Media, w: (eds.) Jeffrey Shaw, Hans Peter Schwarz, Perspectives of Media Art, Cantz Verlag, Ostfildern 1996.
 • Lev Manovich, The Language of New Media, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, England 2001.
 • David Small, Navigating large bodies of text, http://www.research.ibm.com/journal/sj/mit/sectiond/small.html
 • David Small, Rethinking the Book, PhD Dissertation, Massachusetts Institute of Technology 1999.
 • Eugeniusz Wilk, Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Rabid, Kraków 2000.
 • Piotr Zawojski, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Szumacher, Kielce 2000.