trzask drzwi geometrycznej klatki, oraz na nią
u tego oka z góry zgoda. planu
przyjęcie tej pułapki, w jasnym rzucie z góry.

powtarzam zatem: sama niejasność, zachmurzenie
zmienne z przejaśnieniami plus optyczne defekty
oddalają od wiary status źródła wrzasku

lecz i mój cel od wysiłku, filmowanego jako
ślad, zapętlony po upartym kołowaniu,
gdy wyżej nie ma przejścia. tak się zamyka wzlot