low fidelity (także w skrócie: lo-fi) - (1) nostalgiczna estetyka, nawiązująca do chorej na pikselozę grafiki oraz do jednogłosowych, drażniąco mechanicznych dźwięków ze starych gier komputerowych; (2) wykorzystanie wspomnianych efektów we współczesnych projektach artystycznych (3) tytuł i główna metafora tego hiperpoematu.