Nie, nie, erotomanie. Chodzi oczywi¶cie o s±siedztwo ze znanego wszystkim wiersza o smoku.