Co zyskuje się tłumacząc tekst z języka papieru na html? Na razie nie chcę jeszcze mówić o sprawach ogólnych, takich chociażby jak nielinearność, tylko o zwykłych, lokalnych efektach. O możliwości sprawienia, by tekst był swoją własną konkordancją czy też wbudowania weń szufladek.