obrót

1. spraw
    a) jaki mu teraz...
    b) który to znowuż...
2. jako zwrot w argumentacji
 

[powrót]