oko

1. tylko oko
2. z góry
    a) satelity
    b) w trójkąt wprawione  

[powrót]