Małgorzata Bogaczyk

Wszystko jest Tekstem?

Hipertekstualność jako nowe doświadczenie literatury

Wybrana Literatura

 • Amerika M.: Świadomość hipertekstualna, www. techsty.art.pl
 • Bolecki Wł. red.: Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, PWN, Warszawa 1992.
 • Burzyńska A.: Dekonstrukcja i interpretacja, Universitas, Kraków 2001.
 • Barthes R.: Przyjemność tekstu, Warszawa 1997.
 • Cathcatr R., Gumpert G.: Interakcja człowiek- komputer. Kto z kim rozmawia?, „Przekazy i opinie” 1988, nr 3/ 4.
 • Coover R.: Koniec książek, HYPERLINK "http://www.techsty.art.pl" www.techsty.art.pl
 • Dąbrowski T.: Poezja w Erze Wodnika, www.tadeuszdabrowski.tpg.pl
 • Gołębiewska M.: Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualnej, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2003.
 • Gwóźdź A. oprac.: Pejzaże audiowizualne. Telewizja, Wideo, Komputer, Kraków 1997. 10. Hopfinger M. red.: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 • Kaniewska B.: Świat w granicach „JA”. O narracji pierwszoosobowej, REBIS, Poznań 1997.
 • Kęder C.: Nie ma o czym gadać (z Niecokonserwatystami), HYPERLINK "http://www.fa-art.art.pl" www.fa-art.art.pl
 • Lalewicz J.: Próba zrozumienia McLuhana, „Dialog” 1976, nr 12.
 • Manovich L.: Kim jest Autor? Modele autorstwa w nowych mediach, HYPERLINK "http://www.cyberforum.edu.pl" www.cyberforum.edu.pl
 • Marecki P. red.: liternet.pl, RABID, Kraków 2003.
 • Michalska K.: Ruch oporu w popkulturze- teoria Johna Fiske, www.cyberforum.edu.pl
 • Mrożek S.: Uwagi osobiste- czat, „Gazeta Wyborcza” 1-2 lipca 2000r., s.8.
 • Piętak P.: Cybertwarze, „Odra” 2003, nr 7-8.
 • Sosień B. red.: Intertekstualność i wyobraźniowość, Universitas, Kraków 2003.
 • Stunża G.D.: Nowy Człowiek? Hipertekst jako przyczyna światowego podziału, www.techsty.art.pl
 • Wójtowicz E.: net.art.: definicje, www.techsty.art.pl
 • Zagajewski A.: Przeciwko poezji, HYPERLINK "http://www.zeszytyliterackie.pl" www.zeszytyliterackie.pl
 • Zwiefka-Chwałek A.: Słowo Internetu: współczesne hieroglify, www.cyberforum.edu.pl