Andrzej Pająk

Czy hiperfikcje to fikcja?

O polskiej powieści hipertekstowej

Bibliografia
 • Aarseth, Espen J. Cybertekst: Perspektywy literatury ergodycznej. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997.
 • Apollinaire, Guillaume. Wybór poezji. Tłumacz: Adam Ważyk. Warszawa, 1980.
 • Barthes, Roland. S/Z. Warszawa: KR, 1999.
 • Bazarnik, Katarzyna. „Dlaczego od Joyce'a do liberatury?” niby czytelnia. 2004. (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007).
  —. „Książka jako przedmiot.” niby czytelnia. 2004. http://www.mik.krakow.pl/liberatura/1_wirtualPL.html (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007)
 • Borges, Jorge Luis. Alef. Warszawa: Czytelnik, 1972.
 • Burzyoska, Anna, i Michał Paweł Markowski. Teorie literatury XX wieku. Kraków: Znak, 2006.
 • Bush, Vannevar. „As We My Think.” 1945. http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush.shtml.
 • Clement, Jean. „A fiction hypertext: Birth of a New Genre?” 2004. http://hypermedia.univ-paris8.fr/articles.htm (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007).
 • Czerski, Piotr. „Raport z przeciążonego serwera.” 2005. http://www.liternet.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=4 (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007).
 • Fajfer, Zenon. „Liberatura czyli literatura totalna.” FA-art, 2001: 10-17.
  —. „Liberatura.” niby czytelnia. 2005. http://www.mik.krakow.pl/liberatura/1_wirtualPL.html (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007).
  —. „Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich.” niby czytelnia. 1999. (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007).
 • Gurak, Laura J. Cyberlitracy. Navigating the Internet with Awareness. New Haven, London: 2001, Yale University Press.
 • Koskimaa, Raine. „Digital literature. From Text to Hypertext and Beyond.” 2000. (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007).
 • Kwiatkowski, Jerzy. Dzwudziestolecie międzywojenne. Warszawa: PWN, 2003.
 • Landow, George. Hypertext 2.0 The Convergence of Coontemptorary Critical Theory and Tehnology. Baltimore, Londyn: The John Hopkins University Press, 1997.
 • Lipszyc, Jarosław. Meble, 6 2002.
 • Luce-Kapler, Rebecca, i Teresa Dobson. „In Search of a Story: Reading and Writing E-Literature.” Reading Online. 2005. http://www.readingonline.org/articles/art_index.asp?HREF=luce-kapler/index.html (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007).
 • Moulthrop, Stuart. „Reading from the Map: Metonymy and Metaphor in Fiction of Forking Paths.” W Hypermedia and Litrary Studies, autor: P. Delany G.P. Landow, 119-132. MIT Press, 1991.
 • Moulthrop, Stuart. „Traveling in the Breakdown Lane.” Mosaic, nr 28/4 (1995): 55-77.
 • Murray, Janet H. Hamlet on the Holodeck. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1997.
 • Pisarski, Mariusz. „Ja tu a ty tam.” Łodź, 2005.
  —. Techsty. 2002. www.techsty.art.pl (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007).
 • Wójtowicz, Aleksander. „Dziwna proza awangardy.” annales.umcs.lublin.pl. 2004. http://www.annales.umcs.lublin.pl/FF/2004/07.pdf (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007).
 • Zawojski, Piotr. „Od obrazów pisma do pisma obrazów.” 1999. (data uzyskania dostępu: czerwiec 2007).