W epoce pozbawionej wizji
Władcy Pieczęci
ograniczali dostęp
do Tajemnicy
rzucania wiązką światła
na przedmioty wiszące

Władców czekała kolejna podróż
do świata Znużonych i Przeciwnych.

Znużeni i Przeciwni
mieli prawo wyboru
właściwych stempli.

Wybrali pieczęć Orła
i pieczęć Powietrza.
Niebo też było odciśniętą
Pieczęcią. Władcy jej
byli na tyle leniwi, by
zmienić opisaną historię
i unieważnić długoletnią
swą kadencję.
Za bramą dobijali się
zwolennicy Odnowionych Pieczęci.

W 1671 r Jezuita Athanasius
Kircher w swym dziele
„Ars magna lucis et umbre”
opisał zastosowanie
latarni magicznej
335 lat później
projektor filmowy
opisze w pewnym zakresie
człowieka