Hipertekst - redefinicje

link

Link, czyli hiperłącze to połączenie jednej porcji tekstu z inną, najczęściej występujące w hipertekście cząstkowym. Hiperłącza mają swoje źródła (miejsce z którego przychodzą), kierunki (miejsce, do którego zmierzają) oraz kotwice (miejsce w tekście oznaczające punkt przeskoku do innego miejsca). Najbardziej znane, choćby ze stron internetowych, są hiperłącza jednokierunkowe. Poza nimi istnieje jednak szereg bardziej złożonych łączy, z których każde może mieć swoją własną nazwę, opis, wiele kierunków, a także warunki logiczne, których spełnienie, uaktywnia taki czy inny kierunek linku (linki warunkowe, losowe, dynamiczne).

Poza linkami widocznymi, posiadającymi widoczną dla czytelnika kotwicę (podkreślenie tekstu, ikonkę strzałki) za link uznaje się także połączenia niewidoczne bezpośrednio w tekście. W tekstowych grach przygodowych będzie nim na przykład słowo - klucz, po którego w pisaniu w komendę poleceń, czytelnik porusza się w zezwolonym mu kierunku.

Niezmiernie ważna przy analizach linku jest jego intencjonalność. Może być on komentarzem, dygresją, elipsą, kontrapunktem, mieć charakter żartobliwy, czy jakikolwiek inny, w zależności od tego, jaką funkcję w relacji źródło - kierunek przypisze mu autor.