Eastgate Systems Serious Hypertext

Poza Problem Nawigacyjny

Wiele lat temu hipertekstowi pisarze oraz badacze skupieni wokół zagadnień związanych z nowymi mediami sądzili, że hipertekst zaplącze swoich czytelników w sieć zagmatwanych połączeń. Nazywali to wówczas "problemem nawigacyjnym". Problem ów próbowano rozwiązać na wiele sposobów: używając złożonych nawigacyjnych narzędzi, wykorzystując proste linki, czy też używając ich niewielkiej liczby, w końcu projektując hiperłącza z bezwzględną dyscypliną.

Z czasem doświadczenia z istniejącymi hipertekstami i rozwojem sieci wykazały, że problem nawigacyjny nie jest tak straszny, jak się początkowo wydawało. Zarówno autorzy, jak i badacze zagadnienia odkryli, że czytelnik nie gubi się, zaś pojawiające się od czasu do czasu poczucie zagubienia jest obecne także w lekturze literatury pięknej - i bardziej prawdopodobne jest, że przyczyną dezorientacji będzie raczej nieuporządkowany sposób pisania, niż hipertekstualna złożoność.


Tech: Proglem nawigacyjny- - -

Eastgate Systems