Eastgate Systems Serious Hypertext

Bramy i Drogowskazy

 

Im bardziej dziki ogród, tym ważniejsze jest, by zapewnić czytelnika, iż nie trafił w nieoswojone, nietknięte ludzką ręką miejsce. Zapewnienie to będzie nie tylko gwarancją bezpieczeństwa i komfortu, ale zapowiedzią przyjemności obcowania ze sztuką ogrodu.

Nieregularnie osadzane na tekście hiperłącza łącza są znakiem nieokiełznanej natury tekstu, podczas gdy elementy nawigacyjne mówią nam o sposobie uporządkowania materiału. Porządek ów widoczny jest również w linkach, które wyjaśniają same siebie – poprzez wyrażoną bezpośrednio notatkę, albo dzięki wykorzystaniu pop-upów, skryptów mouseover czy dymków.


- - -

Eastgate Systems