Eastgate Systems Serious Hypertext

Posągi i Miniatury Budowli:

Przyciągając uwagę czytelnika

Obecność kierunkowskazów i stałych detali krajobrazu pozwala zarówno hipertekstom jak i ogrodom korzystać z niesionego przez znaki pożytku - ze szczególnych elementów wprowadzonych po to, by zachęcić czytelników do zatrzymania się, zastanowienia i ponownego spojrzenia na pejzaż. Miniatury budowli - pojawiające się nagle pagody i pawilony ukryte w angielskich ogrodach - stawiają sztukę ogrodu, tworzonego w zgodzie z naturalnymi uwarunkowaniami terenu, wobec ostro zarysowanego kontrastu obecności tworzonych ludzką ręką budowli.


- - -

Eastgate Systems