Mariusz Pisarski

Cyfrowy humanista, redaktor, krytyk


Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych
Uniwersytet Warszawski

ENGLISH version in PDF
mariusz.pisarski@techsty.art.pl

Mariusz Pisarski

Bio

Doktor nauk humanistycznych, badacz, producent i tłumacz literatury elektronicznej. Autor książki Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy (Kraków 2013), redaktor pisma "Techsty" oraz linii multimedialnej portalu i wydanictwa "Ha!art". Autor hipertekstowej adaptacji Rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego (Ha!art 2012), sieciowej adaptacji opowiadań Brunona Schulza (Bałwochwał, 2013), koordynator i współautor zespołowej powieści sieciowej Piksel Zdrój (2015). Redaktor książek Hiperteksty literackie, literatura i nowe media (2011) i chapbooków Obsessive Anticipation (2013), Hyper(de)Scription. On film-poems of Katarzyna Giełżyńska (2012) [wspólnie z Piotrem Mareckim], redaktor autorskiego chapbooka Michael Joyce. Polski pisarz (2011).

Polską literaturę elektroniczną prezentował m.in na Uniwersytetach w Finlandii (Jyväskylä), Norwegii (Bergen), Słowacji (Bratysława), Francji (Paris 8, Biblioteque National Francais), Czech (Praga, Brno) i Norwegii (Bergen). W 2011 nominowany do nagrody Theodora Holma Nelsona przez Association for Computing Machinery z (Hypertext 2011, Eindhoven). Jego praca doktorska o hipertekście (UAM, prof. Bogusław Bakuła) otrzymała I wyróżnienie w konkursie Narodowego Centrum Kultury (2012). Członek Electronic Literature Organization.

Stypendysta SAIA (National Scholarship Programme of the Slovak Republic) w roku akademickim 2014–2015 w Instytucie Literatury Powszechnej Słowackiej Akademii Nauk. Związany z Pracownią Badan Intersemiotycznych i Intermedialnych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoją aktywność dzieli między Londyn, Kraków, Warszawę i Bratysławę. Mieszka w Londynie.

Wybrane publikacje i wystąpienia

2015

Literatura open source, "Teksty Drugie" 2015, nr 3, s. 96-116.

Semiotyka hiperłącza w: Przekaz Digitalny. Z zagadnień, semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Universitas, Kraków 2015, s. 54-66.

Nowe media – nowe opowieści? Fabułotwórczy potencjał struktur hipertekstowych w: Przekaz Digitalny. Z zagadnień, semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Universitas, Kraków 2015, s. 151-168.

Między językami, kodami, mediami. Przekład cyfrowy – teoria i praktyka [wspólnie z: Ewa Szczęsna, Urszula Pawlicka]w: Przekaz Digitalny. Z zagadnień, semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Universitas, Kraków 2015, s. 54-66.

Kód, udalosť, interfejs. Staré umenie vo svetle digitálneho (umenia) w: Staré a nové rozhrania /*interfejsy*/ literatúry, Ústav Svetovej Literatúry SAV, ed. Bogumiła Suwara, Bratislava 2015 [art. słowacki]

Two Ends and One Beginning. The Future of Literature in Post-Medial Context, konferencja "Literary Margins and Digital Media", Wrocław 15-17.04.2015.

From Storyspace to Browsers. Translating 'afternoon, a story' into Polish, Bibliotheque Numerique, Uniwersytet Paris 8, 2015 [artykuł, ang.]

Wstęp do teorii cyberżulerstwa, "Nośnik" Rozdzielczość Chleba Offline #6, Kraków 2015.

2014

Programowalna obecność. Literatura cyfrowa w Polsce, w: Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów, red. A. Jelewska, HAT Center, Poznań 2014.

Autor i dzieło w kulturze cyfrowej. Na przykładzie twórczości Nicka Montfrota, “Przegląd Kulturoznawczy” 2014, nr 4 (22).

Repurposing Bruno Schulz: from Book tot Gamebook – prezentacjach w ramach premiery “ENTER+ Repurposing in Electronic Literature”, Kingston University, London 12.12.2014.

Culture of Algorithms – wykład, Instytut Literatury Powszechnej, Słowacka Akademia Nauk,Bratysława 26. 11. 2014.

Methodological aporias and epiphanies in the studies of electronic literature – wykład, sympozjum " Literatura, technologie, média", Instytut Literatury, Czeska Akademia Nauk, Praga 8. 10. 2014.

Co nam daje literatura cyfrowa? Sztuka dawna i współczesna przez digitalne okulary – wykład, sympozjum "Maszyny Kruszenia Słowa", Akademia im. Jana Długosza, Bratysława 26. 11. 2014.

Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka [E.Szczęsna, U.Pawlicka, M.Pisarski], "Rocznik Komparatystyczny" 2014/5, s.373-395).

Brunon Schulz na cyfrowo. Sieciowa gra paragrafowa "Bałwochwał" i przyszłość adaptacji Schulza na ekranie komputera, w: "Czas Kultury" 2014, nr 1.

2013

On Polish translation of "Sea and Spar Between" by Stephanie Strickland and Nick Montfort [z Moniką Górską-Olesińską], konferencja "Cherchez le texte" Electronic Literature Organization, Paryż 24-27.09,

Startegies of e-poetry in Poland and elsewhere, "e-Poetry", Kingston University, London 17-20.06.2013 [eng].

Dzieło cyfrowe: interprecja i wartościowanie, w: Liberatura, e-literatura i... Remiksy , remediacje i redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, University of Opole Press 2013.

From hyperlinks to heartbeat links. Remediating the hyperlink: Storyspace to iPad and beyond, konferencja "Remediacia: w kontexte transcisciplinarity", Bratysława 17.01-18.01.2013.

Startegies of meaning in digital art, International Conference on Communication, Media, Technology and Design, North Cyprus 02-04.05, http://www.cmdconf.net/2013/makale/PDF/49.pdf, [eng]

Od znaczenia do działania i z powrotem: nowe funkcje słowa w cyberpoezji i hipertekście , "Przegląd Humanistyczny" 2012, nr 2 (437).

Poezja poszerzona. Raport z e-poetry, w: "Slovak Review", nr 23, 2013

2012

From Storyspace to Browsers. Translating Michael Joyce's "afternoon a story", "Translating E-Literature", Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, June 12-14, 2012 [eng].

The many faces of digital adaptation, "Quo vadis elektronická kultúra?", Slovak Academy of Science, 26-27.09. 2011 Bratislava [eng].

Gdy medium mówi za siebie. Przemiany opowiadania w formach cyfrowych, w: Media w Literaturze. Literatura w mediach, red. K.Taborska, W. Kuska, Gorzów 2012.

Czar interaktówek. Być (z) dzieckiem w środowisku cyfrowym, "Słowo w sztuce dla dziecka", Poznań 22-25.10.2012.

Gdy software i harware stają się przeszkodą. W stronę archeologii literatury cyfrowej, "Ha!art" 2012, nr. 38.

2011

Nowe oblicza adaptacji tekstu w mediach cyfrowych. O polskiej adaptacji powieści hipertekstowej „popołudnie, pewna historia” Michaela Joyce’a, “Slavia Occidentalis” 2011.

Potyczki książki z nowymi mediami, “Magazyn Literacki” [dod. do “Tygodnika Powszechnego”], 02.11.2011

Czy chcesz o tym posłuchać? Czytając Micheale Joyce’a, w: Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. Piotr Marecki, Mariusz Pisarski, Kraków 2011.

Tekst podminowany, czyli o estetyce hiperłącza, w: Od liberatury do e-literatury, red. Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska, Opole 2011.

New Plots for Hypertext? Towards poetics of lexia, Proceedings of ACM Conference Hypertext 2011, New York–Eindhoven, Sheridian Press 2011. [eng].

Hipertekst a intertekstualność: powinowactwa i rozbieżności, “Porównania” nr 1, 2011.

Struktury empatii, Katalog wystawy “Te[k]sty” Małgorzaty Dawidek Gryglickiej, Galeria Foksal, Warszawa 29.04-15.06 2011.

2010

Dumni, sprytni i goli. Inicjatywy kulturalne w polskim internecie w latach 1998 – 2010, w: Kultura niezależna w Polsce, red P. Marecki, Kraków 2010.

Silva Rerum - A Book of Everything on Anything as a Cybertextual Experience, “Cybertext Yearbook 2010”, ed. R.Koskimaa, M. Eskelinen, Univeristy of Jyväskylä, [http://cybertext.hum.jyu.fi/index.php?browsebook=7, access date: 02.06. 2010], [eng].

In the Textual Caves of Malgorzata Dawidek-Gryglicka. Nonlinearity and Ergodicity in "A Short History of an Accident" and "Definition", “Cybertext Yearbook 2010”, University of Jyväskylä, ibidem. [eng].

Pod warstwą szkła i kryształu. Jak czytamy tekst cyfrowy. “Dekada Literacka” 1 - 2 (239 -240), Kraków 2010, s. 24 - 31 [pl].

A gdybym był literą. Cyfrowe Kaligramy “Liberlandii”, “Ha!art” 2010, nr 1 (30)

Sztucznie generowane fabuły, cz.1 , cz. 2, Ha!art 2011, http://www.ha.art.pl/felietony/1208.

2009

Poetyka ruchomej kry. Wprowadzenie do kinetyki tekstu sieciowego.– Tekst w sieci, vol 1, ed. A. Gumkowska, Wydawnictwo Profesjonalne i Akademickie, Warsaw 2009, p. 93 - 112, [pl],.

Pułapki metodologiczne badań nad literaturą cyfrową , e-Polonistyka, ed. J. S Żurek, A. Dziak, Lublin Catholic University, Poland, 2009 [pl]

Ściągajcie do woli. Abonament na kulturę, “Biblioteka Analiz” 2009, nr 6 (243).

Literackie ADHD jako krytyka kultury sieci, “Techsty” 2009, nr 1 (6).

2008

Czas bohaterów. Badania postaci w komputerowej grze fabularnej, “Homo Communicativus” 3(5) ed. A. Surdyk and J. Z Szeja, Adam Mickiewicz University, Poznan (co-written with Dorota Sikora) 2008 [pl].

Alicja w krainie cyfrowych mediów. W stronę genologii transmedialnej, "Slavia Occidentalis" nr 1, 2008 [pl].

Ja tu a ty tam. Polska powieść hipertekstowa a literacki kanon [współautor Joanna Roszak], w: Polska litera tura najnowsza – poza kanonem, red. Paulina Kierzek, Łódź 2008,

Poezja pod prądem. O poezji cybernetycznej. Katalog do wystawy “Fail.unlimited”, Galeria AT, Poznań, marzec 2008.

Hypertext, a story. Upadki i wzloty powieści hipertekstowej, artpapier 2008, nr 100.

O ewolucji net.artu w dobie YouTube i telefonów wideo, "Kultura Popularna" nr 1 (19) 2008.

Lector in (cyber) fabula. O czytelniku w sieci tekstu, “Techsty” 2008 nr 1 (5).

2002
-2007

Koniec Świata według druku. O hipertekstowej powieści Radosława Nowakowskiego, "Ha!art" 2005 nr 20.

Kartografowie i kompilatorzy. Pół żartem pół serio o praktyce i teorii hiperfikcji w Polsce , Liternet.pl, red. Piotr Marecki, Kraków 2004.

Słownik hiperfikcji , Liternet.pl, red. Piotr Marecki, Kraków 2004.

– Powieść jako zwierciadło umysłu. O klasyce hipertekstu na przykładzie klasyki gatunku: afternoon, a story, A Further Xanadu, Patchwork Girl, Liternet, red. Piotr Marecki, Kraków 2002.

1996
-1998

Neuromancer – wersja turbo, recenzja Mony Listy turbo Williama Gibsona, "Czas Kultury" 1998, nr 1, s. 114-115

Choinka z klocków lego, recenzja Krainy tysiąca notesów Ewy Sonnenberg, "Czas Kultury" 1997 nr 5/6 s. 134-135.

W poszukiwaniu nowej bajki, recenzja Sprzecznych fragmentów Marcina Barana, "Czas Kultury" 1997, nr 4, s. 81-83

Psychoanalityczna baśń, recenzja Nie tylko pomarańczy Jeanette Winterson, "Czas Kultury" 1997 nr 5/6 s. 134-135.

Taneczny krok Calvinno, recenzja Wykładów amerykańskich Italo Calvino, "Czas Kultury" 1996 nr 4 s. 91-92.

Mizeria w sosie własnym czyli powieści pokoleniowej nie bedzie, recenzja Antologii twórczości postnatalnej Cezarego K. Kędera, "Czas Kultury" 1996 nr 5/6, s. 107-108.

...aby w ciemnościach było jaśniej, recenzja Cudzoziemszczyzny Marzeny Brody, "Czas Kultury" 1996 nr 2, s. 80-81.

Nauczanie: kursy i warsztaty

Przekaz Digitalny, kurs akademicki na platformie IBIZA [wspólnie z prof. Ewą Szczęsną i dr Piotrem Kubińskim], Uniwersytet Warszawski, 2015-2016.

Digital Humanities. Tools and Methods, kurs akademicki, Słowacka Akademia Nauk, Instytut Literatury Powszechnej, 2014-2015, Bratysława, Słowacja.

Hipertekst wczoraj i dziś. Warsztaty w ramach cyklu spotkań Hipertekstowo, Katowice Cultural Center, Marzec 2015.

Twine - warsztaty interaktywnej fikcji, Festiwal Ha!wangarda, 2.10.2015, Kraków.

Jak napisać powieść hipertekstową – cykl webinarów dla uczestników grantu „Hipertekst w małym mieście”, Września, Orange Academy 2015.

Litwo, gdzie jest Trynkiewicz – warsztaty poezji generatywnej z wykorzystaniem algorytmów wyszukiwarki Google, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków, festiwal Ha!wangarda 3.10.2014,

Piksel i lira - letnie warsztaty nowomedialne dla autorów, Poznań-Wrocław-Łódź–Warszawa-Kraków 2013.

Pułka kontra Google, warsztaty pisarstwa generatywnego Kraków 07.10, 2012.

Czytanie powieści hipertekstowych, Dom Kultury Józefów, 13.10. 2007.

Poetyka – kurs akademicki, 1999-2000, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999-2000.

Książki,
hiperteksty,
tłumaczenia

Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Korporacja Ha!art, Kraków 2013

Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, redakcja z Piotrem Mareckim, Korporacja Ha!art 2011

Michael Joyce, popołudnie, pewna historia, tłum. R. Nowakowski, M. Pisarski Kraków 2011. Redakcja, produkcja i tłumaczenie.

Michael Joyce, Zmrok, Symfonia, tłum. R. Nowakowski, progr. Jakub Jagiełło, Kraków 2011 [redakcja, produkcja, adaptacja, programowanie].

Piksel Zdrój, powieść kolaboratywna online, Jagoda Cierniak, Natalia Jakusiewicz, Monika Kapela, Olaf Keller, Lech Mikulski, Anna Piwowarska, Mariusz Pisarski i Szymon Stoczek, Kraków 2015 [koordynacja, współautor].

Między Morzem a Reją, Stephanie Strickland, Nick Montfort, tłum. Monika Górska-Olesinska, Mariusz Pisarski, "Techsty" 2014, nr 9.

Bałwochwał - online gamebook na podstawie opowiadań Brunona Schulza, Mariusz Pisarski, Marcin Bylak, Kraków 2013. [koncepcja, opracowanie].

Rękopis znaleziony w Saragossie, Jan Potocki, wersja hipertekstowa, ilustracje: Jakub Niedziela [pomysł, opracowanie, produkcja].

Matrioszka, powieść hipertekstowa Marty Dzido, [opracowanie hipertekstowe], Kraków 2013.

Konrad Polak, SCHEMAT, Korporacja Ha!Art 2011. Redakcja, projektowanie hipertekstowe [http://ha.art.pl/hiperteksty/schemat/index.html]

Susan Gibb, Czarne jagody. Nowela hipertekstowa, Kraków: Korporacja Ha!art 2012. Redakcja, produkcja, tłumaczenie.

N. Katherine Hayles, Literatura Elektroniczna: czym jest , “Techsty” 2011 nr 1 (7). Tłumaczenie z Sonią Fizek]

Stuart Moulthrop - Hegiroskop: powieść hipertekstowa. Redakcja, tłumaczenie [http://techsty.art.pl/HGS/index.html]

Judy Malloy - K0cHacK0g0s/ L0ve0ne: powieść hipertekstowa. Redakcja, tłumaczenie. [http://www.techsty.art.pl/malloy/love1.html]

Mark Amerika – Świadomość Hipertekstualna - hipertekst. Redakcja, tłumaczenie. [http://www.techsty.art.pl/amerika/htc1.0.html]

Paul Fournel i Jean-Pierre Enard – Drzewko Teatralne. Tłumaczenie, web design. [ http://www.techsty.art.pl/magazyn2/oulipo/dramat/dramat.html]

Sławomir Shuty - Blok. Redakcja, projektowanie hipertekstowe [http://www.blok.art.pl/].

Witold Mazur - Godło i projektor. Redakcja, projektowanie hipertekstowe [http://techsty.art.pl/magazyn3/hiperfikcje/mazur/godlo.htm ]

dr Muto – Kooky ja Said. Redakcja, projektowanie hipertekstowe. [ http://www.techsty.art.pl/magazyn2/hiperfikcje/muto/start.html ]

Marek Oktawian Bulanowski – Smsy z dnia na dzień. Redakcja, projektowanie hipertekstowe. [http://techsty.art.pl/magazyn3/hiperfikcje/smsy/index.htm]

Techniczne

Web Design

Tworzenie stron czasopism i projektów literackich: xhtml, CSS2 + html 5, CSS3 + jquery

Interface Design

Interfejsy e-literatury w wersjach desktop i mobile: jquery mobile, HTML5

Hypertext Design

Tworzenie układów tekstu sieciowego w narzędziach hipertekstowych i programach baz danych: Tinderbox, Bento

Edukacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza:

Studia magisterskie: praca Postmodernizm w krytyce literackiej lat 90. "Czas Kultury", "Fa-Art", "Nowy Nurt" 4+Uniwersytet im. Adama Mickiewicza:

Studia doktoranckie: praca Hipertekstowe przemiany prozy. Uwarunkowania tekstu w cyfrowym środowisku sieciowym. Obrona: 11.01.2011

photo of Mariusz Pisarski
Techsty - Literatura i Nowe Media
39 Linden Avenue
London , NW10 5RL
+447871452513