O techstach

Nie chodzi tu o "literaturę w internecie" ani nawet "internet w literaturze", lecz raczej o wykorzystanie języka cyfrowych mediów w języku, retoryce, poetyce, strukturze utworu literackiego, lub - co jest często konsekwencją tej postawy - utworu paraliterackiego.

Nowele Marii Konopnickiej zaprezentowane w formie cyfrowej w internecie, lecz nie przystosowane do prezentacji w tym innym medium, nie są tematem zainteresowań Techstów.

Tematem zainteresowań techstów będą nowele Marii Konopnickiej zaprezentowane w internecie w formie właściwej dla tego medium: z wykorzystaniem hiperłączy i wpisanego w nie potencjału (przypisy, porównania wersji, wydań, odniesienia intertekstualne), ze zmienionym sposobem ukształowania tekstu (konieczna segmentacja, zmiany topograficzne), i - last but not least - z potencjalnym przeniesieniem doświadczenia lektury do edukacyjnych czy komercyjnych aspektów otaczającej czytelnika rzeczywistości (adres najbliższej biblioteki, adres księgarni, w której można zdobyć papierową wersję nowelki, jej cena, czy nawet możliwość zakupu on-line)

<<< powrót