magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
h is t o r i a : u n i w e r s y t e t    B r o w n
               
 
 
   

W 1968 roku Ted Nelson i kilku innych badaczy stworzyło na Uniwersytecie w Brown Hypertext Editing System (HES) - pierwszy system hipertekstowy. Nelson rozczarował się projektem i odszedł. Ale badania prowadzono nadal. Tradycja ta utrzymała się i w latach 80. zaowocowała nowymi systemami hipertekstowymi oraz sprawdzaniem ich działania na zajęciach z literatury, co z kolei przyczyniło się do powstania pierwszych projektów e-literackich - Victorian`s Web i Dickens` Web. Za te dwa ostatnie odpowiedzialny był George P. Landow - jeden z pierwszych badaczy literackich i krytków, którzy zajęli się w swojej pracy połączniem dokonań programistów - takich jak Engelbart i Nelson z nauką literaturze, z pracami Barthes'a i innych poststrukturalistów. Głównym dziełem Landowa na poziomie technologii był system Intermedia - pierwszy program do tworzenia olinkowanych tekstów.

Na Uniwersytecie Brown, w katedrze literatury elektronicznej, wykładać wkrótce zaczął Robert Coover. Jego warsztaty twórcze, podczas których pracowano na Intermedii, a potem - Stroryspace, zaowocoałay z kolei nie tylko artykułami popularyzującycmi hipertekst w New York Times Book Review, ale także zbiorową hiperfikcją Hypertext Hotel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • gry komputerowe i hipertekst
   
 • projekt xanadu

   
 • xanadu - ciąg dalszy
   
 • teoria hipertekstu
   
   
 • historia hipertekstu
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright Š techsty 2002