powrot do hipertekst
 
magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
k s i ą ż k a : G u t e n b e r g    i   d r u k
               
 
 
   

Druk w 175 roku przed naszą erą wynaleźli Chińczycy. Pierwszą drukowaną książką była Diamentowa Sutra z 866 roku n.e. Jednak specyfika chińskiego pisma, które każdemu wyrazowi przyporządkowuje jeden znak, nie uniemożliwiła dalszego rozwój tej techniki pisarskiej. Wiązałoby się to z produkcją ogromnej ilości matryc. Ponad 500 lat temu (1445) Johannes Gensfleisch, zwany rownież Gutenberg, zrewolucjonizował druk książek i wynalazł nową metodę druku.

Ta nowa metoda umożliwiala tanie i szybkie drukowanie wielu obszernych pism dzieki wielu pojedynczym matalowym czcionkom (małe pojedyncze metalowe litery, ktore mozna bylo ułożyć w wiersze jeden obok drugiego).

W 1814 roku dziennik The Times of London wprowadził pierwszą parową prasę drukarską, następne technologiczne udogodnienia - jak wynalezienie linotypu pod koniec XIXwieku i mniej więcej w tym samym czasie - maszyny monotypicznej sprawiło, że coraz łatwiej można było drukować i powielać książki. Te nowe metody masowej produkcji sprawiły, że książka stała się szeroko dostępna dla masowej publiczności i przestała być czytana tylko w zamkniętym kręgu dobrze wyedukowaneych i bogatych warstw. Rewolucja ta, jak pisze McLuhan, wywołała poważne zmiany nie tylko w historii literatury, ale i w ogólnej świadomości.

Internet, książka elektroniczna i literacki hipertekst dołoży do tej historii poważną zmianę w postaci zatarcia wyznaczonych przez druk sztywnych granic pomiędzy autorem, wydawcą i czytelnikiem.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ideał książkil
 • klasyka hiperfikcji
 • historia pisma a hipertekst

   
 • dyskurs ergodyczny
   
   
 • homer a hipertekst
 • manuskrypty
   
 • ksiązka drukowana
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright (c) techsty 2002