powrot do hipertekst
 
magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
k s i ą ż k a : h i s t o r i a    p i s m a  i  h i p e r t e k s t
               
 
 
   
Kamienne tabliczki z Mezopotamii i znad Nilu, greckie papirusy, pierwsze książki drukowane w Chinach, manuskrypty średniowieczne, masowa produkcja książek w epoce Gutenberga, krótki epizod mikrofilmowego zapisu, w końcu - elektroniczny, interaktywny ekran komputera - wszystkie te materialne artefakty są nośnikiem zapisu literatury, polem pisma zmieniającycm się z epoki na epokę, wraz ze zmianiającą się technologią, podlegającą procesowi remediacji. Technologie te nie były tylko zwykłymi narzędziami komunikacji. Zgodnie z formułą przenośnik jest przekazem wpływały one także na sam kształt literatury, a nawet - jak to się stało w przypadku druku - na wizję świata. Jeśli uszeregować wszystkie te formy zapisu, w innym układzie niż chronologiczny, okaże się, że pisarstwo elektroniczne może mieć więcej cech wspólnych z lietraturą ustną, manuskryptami i kamiennymi tabliczkami niż z poprzedzającym je drukiem.


Otwartość zapisu, wariantowość, niesekwencyjność, zaczerpnięta z literatury ustnej retoryka: to niektóre z tych cech. Te pokrewieństwa sprawiły, że o hipertekście mówi się nawet, że (podobnie jak jego medium - komputer) inauguruje on postgutenbergowską epokę drugiej oralności.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • gutenberg i druk
 • klasyka hipertekstu
 • awangarda XX wieku
    
   
 • hipertekstowa poezja 
   
   
 • i-ching
 • biblia
 • manuskrypty
 • tora
 • homer
   
 • książka drukowana
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright (c) techsty 2002