powrot do hipertekst
 
magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
r e t o r y k a : f r a g m en t
               
 
 
   

Hipertekst zawsze czyta się fragmentami, działalność hipertekstualna jest nie tyle żeglowaniem, co próbkowaniem, samplowaniem, tekstualnym clubbingiem. Całość, podobnie jak zamknięcie, jest tu elementem podejrzanym. Zamiast tego - hipertrekstualiści preferują otwartość, fragmentaryczność, wielość wersji. Z fragmentaryczności - można też zrobić postromantyczną z ducha ideologię, czego przykładem - We Decend Roberta Bly`a, oto fragment początku powieści: Jeśli ten dokument jest autentyczny, to potrzebny nam będzie complete reprisal. Nasze pojęcie o tej epoce bazuje na fakcie, iż wszystko, co nam po niej zostało, to listy, spisy i fragmenty tego, co mogło być poezją, ale równie dobrze mogło być opisem egzotycznych obiektów, które na dawno już przepadły.

Wstępna lektura każe przypuszczać, że pisarstwo, a nawet - śmiem twierdzić - myślenie w tej wczesnej epoce, podobne było do naszego. Jeśli tak jest rzeczywiście, to powstaje kilka pytań.

Dokument ten dostał się w moje ręce ze źródeł, których nie mogę tu nazwać. Sam w sobie jest on już kopią, zrobioną całkiem niedawno i oczywiście może być on fałszerstwem, fikcją. Byłem sceptyczny do czasu, gdy sam go przeczytałem, choć nadal mam wiele wątpliwości.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • koło
 • hiperbaton
   
 • powtorzenia

   
 • całość w hipertekście
    
     
 • retoryka
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright (c) techsty 2002