powrot do hipertekst
 
magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
t e o r i a : t e o r i a    l a t   90.
               
 
 
   
Wczesna teoria hipertekstu to teoria silnie związana z postrukturalizmem - co postrukturalizm tylko zakładał, hipertekst wciela w życie - mówił jeden z teoretyków. Autorzy tacy jak Landow, Bolter i Joyce stworzyli paralelę pomiędzy hipertekstem a postmodernistyczną teorią literatury, wiele czerpiąc też z pism krytycznych Barthes'a czy z prac Derridy - dziś uważa się, że choć było to interesujące i twócze, to jednak mało realistyczne. Twierdzenie, że hipertekst to realizacja O Gramatologii Derridy jest pobożnym życzeniem - może być tu oczywiście trochę podobieństw, zwłaszcza co do sposobu, w jaki teoria hipertekstu i myśl Derridy podchodzą do tekstualności, lecz poziomy abstrakcji obu są oddalone od siebie o lata świetlne. W każdym razie - wiele utworów hipertekstowych dostało się pod silny wpływ teorii literatury i najczęściej jest to teoria postrukturalistyczna. Idea, że żadne stabilne znaczenie nie może zostać na trwałe zachowane, że słowa i tekst bez końca odnoszą się do samych siebie, znalazły udosłownienie w hipertekstowych linkach i kotwicach. Słowo w hipertekście zawsze zostaje zaopatrzone w część swojego znaczenia poprzez sposób, w jaki jest połączone z innymi.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • elegie dla gutenberga
 • derrida i hipertekst
 • krytyka

   
 • roland barthes
   
   
 • george landow i marie laure ryan
   
 • batalia o hipertekst
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright (c) techsty 2002