Surfing - żeglowanie

Żeglowanie to najcześciej używana metafora podróży po zasobach Internetu i pozbawionych z góry określonego centrum środowiskach hipertekstowych. Jeden z ważnych składników topografii cyberprzestrzeni. W żeglowanie, czyli poruszanie się w środowisku tekstów za pomocą odnośników, w porównaniu z czynnością kartkowania książki drukowanej, wpisana jest większa swoboda czytelnika, lub choćby możliwość takiej swobody. Czytelnik może obrać sobie kurs w - rozwijając tę metaforę -morskiej podróży po archipelagu leksji - główynch tekstowych jednostek hipertekstu. Przed zagubieniem i dezorientacją bronią go towarzyszące tekstowi narzędzia nawigacyjne .

W 1995 roku Microsoft (niech im będzie!) wylansował w trakcie jednej z kampanii popularyzujących Internet hasło "Where do you want to go today? " - które w latach 90tych stało się sztandarowym zawołaniem nałogowych internautów. W następnej, bardziej utylitarnie nastawionej dekadzie, hasło to mutowało w dużo praktyczniejsze: "who do you want to meet today", "what do you want to buy to day" a nawet "what would you like to eat today", czyniąc z sieci po prostu częśc życia.....

autor: M. Pisarski