magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
t w ó r c y : M a r k   A m e r i k a
               
 
 
   

Mark Amerika - współczesny człowiek renesansu: pisarz, muzyk, krytyk, ideolog Avant-Popu, artysta w pełni sieciowy i cyfrowy, nie gardzący także drukiem. Amerika najbardziej zasłynął z doskonale rozreklamowanego projektu Grammatron - sieciowej hiperfikcji multimedialnej, ostatnio - jako autor nowej "media trylogii" o nazwie FILMTEXT - "hybrydycznej cyfrowej narracji stworzonej jako witryna sztuki sieciowej, muzealna instalacja, konceptualny album mp3, artystyczny e-bok i seria performance`ów".

Twórca ten jest wydawcą założonego w 1993 roku Alt-X - nazywanego dziś przyszłościowym modelem publikacji literackiej. Witryna Alt-X stała się miejscem dla literackiej awangardy - od weteranów, jak Ron Suckenic i Raymond Federman po młodych twórców avant-pop, twórców hiperfikcji (Cathy Acker, Shelley Jackson) i teoretyków nowych mediów oraz młodych raperów i twórców sieciowej muzyki industrialnej. Mark Amerika - jest tam jednak postacią o najwyrażniejszej osobowości, co ciekawe - sam łączy w swojej twórczości wszystkie nurty obecne na witrynie Alt-X - pisze hiperfikcje (Grammatron), hiperteksty metarefleksyjne (Hipertekstualna Świadomość 1.0), publikuje artykuły krytyczne, umieszcza tam swoją muzykę, konceptualne albumy mp3 (jak PHONE:ME), e-boki ("How To Be an Internet Artist), oraz zaawansowaną sztukę flashową (FILMTEXT), doskonaląc środki wyrazu wraz z doskonalejącą się technologią sieciową. GRAMMATRON wystawiany był w 40 miejscach na świecie, w tym - w najbardziej prestiżowych wystawach sztuki współczesnej, podobnie dzieje się obecnie z FILMTEXTEM. Niemal od początku Amerika czyni z tekstem w środowisku wirtualnym wszystko na co pozwala technologia, prześledzenie jego twórczości zamienia się dzięki temu w krótki kurs histori hipermediów na usługach sztuki w ciągu ostatnich 10 lat.

strony:

www.grammatron.com

www.marcamerika.com

www.altx.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 • awangarda
 • michael joyce

   
 • eastgate
    
     
 • twórcy hipertekstów
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright (c) techsty 2002