Hipertekst - redefinicje

Eksploracja i konstrukcja

Podział na hipertekst eksploracyjny i konstrukcyjny, dokonany przez Michaela Joyce'a autora pierwszej hipertekstowej powieści - stał się punktem wyjścia dla najnowszej teorii hipertekstu, zapoczątkowanej przez książkę "Cybertekst. Perspektywy Literatury Ergodycznej" Espena Aarsetha. Hipertekst eksploracyjny zaliczony został tam do tekstów statycznych, natomiast hipertekst konstrukcyjny stał się przyczynkiem do stworzenia teorii tekstu dynamicznego, nazwanego przez Aarsetha cybertekstem.