Hipertekst - redefinicje

leksja

Hipertekst cząstkowy to tekst złożony z oddzielnych (samodzielnych) segmentów tekstu połączonych ze sobą odsyłaczami. To najbardziej znana forma hipertekstu, której dobitnym przykładem jest internet. Ten rodzaj hipertekstu był i jest nadal przedmiotem namysłu więszkości badaczy zajmujących się literackim potencjałem komputerów.