Hipertekst - redefinicje

Wyjasnienia, domowienia

Nowy zestaw definicji hipertekstu opieram na krótkim wystąpieniu Noah Wardrip Fruin z konferencji Hypertext 04. Noah wyszedł z założenia, że potrzebne jest historyczne spojrzenie na zjawisko hipertekstu i trzymanie sie tego rozumienia, jakie zakreślił twórca terminu i współtworca idei hipertekstu - Ted Nelson. Perspektywa ta łączy zainteresowania zarówno humanistycznych jak i technicznych nurtów refleksji nad hipertekstem. Terminy: rozciągły i cząstkowy są mojego tłumaczenia. Definicje linku, leksji i im podobnych opieram na swoich wcześniejszych wystąpieniach.