Hipertekst - redefinicje

wiedza

Powszechne, oparte na linku rozumienie hipertekstu, pomija jeden z jego najbardziej bogatych aspektów. Współczeni hipertekstualiści kładą raczej nacisk na rozumienie hipertekstu jako interakcji z informacją w celu budowania skojarzeń a poprzez skojarzenia - budowania wiedzy. Stąd też rozumienie hipertekstu jako "ustrukturyzowanej pracy wiedzy" (Peter Nurnberg). Jest ono dużo bliższe pierwotnej idei hipertekstu niż powszechne jego rozumienie

Poniższa ilustracja na przyklad, to mapa niniejszego eseju w chwili jego ukończenia. Nie jest ona dodatkiem do calości, jest jego strukturą i bazą poglądową.

mapa hipertekstu - hipertekst jako ustrukturyzowana wiedza